Iværksætterhuset Riggen indviet på Platformen

Torsdag den 30. september markerede den officielle indvielse af Esbjergs nye iværksætterhus Riggen. Tilstrømningen var stor til åbningsreceptionen, der bød på taler fra Esbjergs borgmester, Lauritzen Fondens bestyrelsesformand og Business Esbjergs formand.

Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden (Foto: Riggen)

Ambitionen for Riggen er at skabe et iværksætterhus, hvor rammer, udviklingsmiljø og samarbejder understøtter iværksætterne og gør dem flyvedygtige, hvilket vil bidrage til flere lokale vækstvirksomheder og dermed til flere arbejdspladser.

”Tanken om et center for iværksætteri – altså et fysisk sted – har været undervejs i flere år. Vi tror på, at dét at have et samlet sted giver dynamik og inspiration – og det kan vi allerede se er tilfældet,” forklarede Business Esbjergs formand Flemming Enevoldsen og fortalte, at man på Riggen allerede er tyvstartet, så iværksætteriet har været i gang i nogle måneder med arrangementer og indflyttede iværksættere.

”Som bestyrelsesformand i en erhvervsdrivende fond med rødder her i byen, er jeg utrolig stolt af at stå her i dag og være med til at søsætte et iværksætterhus, som skal danne rammerne for nyskabende ideer, samarbejder på tværs af lokale ildsjæle og muliggøre nye innovative fællesskaber, der skal bidrage til udviklingen af morgendagens løsninger,” lød det fra formanden for Lauritzen Fonden, som sammen med Esbjerg Kommune støtter Riggen økonomisk, mens Business Esbjerg står for driften.

Riggen – et stærk fundament for iværksætteri

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen pegede i sin tale på, at iværksætterhuset skal være med til at indfri byrådets ambitioner om at skabe de optimale vilkår for kommunens iværksættere.

”Målet er, at vi skal være blandt de bedste, når det handler om at tiltrække, motivere og understøtte iværksættere. Med lokalerne får iværksættermiljøet et stærkt fundament at stå på og selvfølgelig bevæge sig fra. Håbet er, at Riggen kan være med til at styrke iværksætterkulturen og få den til at blomstre endnu mere. Det skulle gerne resultere i endnu flere iværksættere med mod på at stævne ud på egen hånd. Her er Riggen klar til at hjælpe gennem de mange faser, der venter i iværksætterprocessen,” lød det fra Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen om iværksætterhusets rolle.

Om Riggen

Iværksætterhuset Riggen er Esbjerg nye iværksætterhus, hvor der sættes rammerne for både kommende, nye og etablerede iværksættere. Der skal skabes flere nye virksomheder, flere arbejdspladser, mere innovation og skabe en platform for, at iværksætterne bliver i Esbjerg Kommune. Målet er at skabe et grundlag for den fortsatte kommercielle udvikling for den enkelte virksomhed og dermed at gøre dem flyvedygtige.

Med iværksætterhuset skabes der et fysisk miljø med mulighed for arbejdsplads, iværksættercafé, aktiviteter, foredrag, vækstforløb m.m., alle aktiviteter, der skal støtte op omkring iværksættere i Esbjerg Kommune. Iværksætterhuset Riggen er i en 4 års projektperiode støttet af Lauritzen Fonden, Business Esbjerg og Esbjerg Kommune. Riggen har plads til 16 faste iværksætterpladser og ti såkaldte ”flyverpladser” for løst-tilknyttede iværksættere, studerende og idémagere.

Samlet set forventes det, at Riggen hvert år, blandt andet i forbindelse med åbne og eksterne aktiviteter, vil komme i kontakt med cirka 100 iværksættere og iværksætterspirer.

Relaterede nyheder