Velkommen til Platformens nye praktikant

Vi er glade for at kunne byde velkommen til vores nye praktikant Nikita Lund, der skal være en del af Platformen frem til og med november 2020. Her kan du blive klogere på, hvem Nikita er og hvorfor hun har valgt netop Platformen som praktikplads.

Nikita Lund

Nikita Lund er 25 år og er pt. i gang med sit 3. semester på kandidaten i Organisatorisk Innovation og Entreprenørskab på CBS.  Hun har en særlig interesse i at arbejde med social innovation og entreprenørskab, og derfor ser hun sætlig frem til at arbejde på Platformen og undersøge potentialet af et kultur- og medborgerhus i Esbjerg.

“I min praktik på Platform skal jeg udarbejde en rapport, hvor formålet er at afdække potentialet for Platformen og hvilke forhold der skal være til stede for at stedet kan involvere og engagere civilsamfundet i området.”

Nikita har en bachelor i Sociologi og Kulturanalyse fra 2018, hvorefter jeg arbejdede et år som projektkonsulent i Local-Up i Østerbyen. Qua sine studier og tidligere jobs har Nikita en del erfaring med brug af forskellige metoder til at indsamle og analysere data i kvalitative undersøgelser og er rutineret i at koordinere og facilitere workshops og lignende.

Dataindsamlingen vil foregå løbende og kommer til at gøre brug af brug af forskellige metoder heriblandt uformelle samtaler, interviews, workshops, feltarbejde og observationer.