Beboere på Platformen – Platformen

Vindmøllen – job og uddannelse til unge

Vindmøllen er en fremskudt ungeindsats under Jobcenter Esbjerg for 16-27-årige, der bor i Østerbyen eller midtbyen. Her er vi to projekter; ‘Fritidsjob’ og ‘Energi til hinanden’, der støtter unge i forhold til henholdsvis fritidsjob og inklusion i et arbejds- eller studiefællesskab. Vi har særligt fokus på det relationelle og på at bygge bro mellem de unge og civilsamfundet. Esbjerg Kommune, Socialt Udviklingscenter (SUS) og Den Sociale Kapitalfond står bag indsatsen med støtte fra Lauritzen Fonden.

Vindmøllens vagttelefon: 51793014

 

Riggen – tilbud til iværksættere

Riggen er Business Esbjergs iværksætterhus. Her får alle iværksættere, uanset hvor man er på rejsen, hjælp og sparring. Alle Business Esbjergs iværksætteraktiviteter udspringer fra Riggen – her kan du få gratis rådgivning til netværkscaféer, tage del i fællesskabet på coworking-dage, lære at annoncere på instagram og meget mere.

 

MESSEN – Platformens Spisested

MESSEN er spisestedet på Platformen, der laver mad til de faste beboere og gæster udefra til både frokost, fester og fællesspisninger. Vi er sat i verden med målet om at skabe sociale måltider på tværs af forskellige typer mennesker. Dette gør vi ved at tiltrække forskellige målgrupper til aktiviteter, hvor mad er omdrejningspunktet for dialog og nye bekendtskaber. MESSEN har åbent for frokost alle hverdage fra kl. 12-13.30, og har fællesspisninger hver 14. dag. Man kan også holde private arrangementer i MESSEN og bestille mad ud af huset.

 

MedVind i Østerbyen – en tværsektoriel alliance

MedVind i Østerbyen arbejder for at skabe endnu bedre vilkår for børn og unge i Østerbyen. MedVind er en alliance af aktører fra den offentlige, civile og private sektor, der arbejder for den fælles målsætning om at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse i 2030.

 

Giv-et-år – unge der bor på Platformen

Giv-et-år-engagerede er et tilbud til unge mennesker om at vie et år af deres liv til Platformen. Her er de med til at forme, drive og udvikle Platformens projekter og hjælpe til i driften. Der bor i alt tre unge mennesker på Platformen, der får kost, logi og lommepenge. 

Giv-et-år-konceptet sætter strøm til de visioner, der har ligget i Platformens DNA fra start, nemlig mixet mellem grupper og involvering af lokale ungekræfter, som kan blive rollemodeller for andre unge. Konceptet stammer fra Ungdomsøen, som huser otte giv-et-år-engagerede.

 

Kraftværket – lydstudie & øvelokale

På Platformen er det muligt at benytte sig af et lydstudie og øvelokale, kaldet Kraftværket.

Studie- og øvelokalet drives af musikforeningen Kanten. Kantens vision er at skabe en platform for det kreative vækstlag, som mangler en synlig plads i Esbjergs kulturliv – dette gør de gennem en bred vifte af projekter, der bl.a. består af events, klubaftener, øvelokaler og et lydstudie.

 

Mind Your Own Business – iværksætteri for drenge fra 13 til 19 år

MYOB har åbnet et Jyllands-kontor, som har base på Platformen.

MYOB er en forening, der, med iværksætteri som omdrejningspunkt, engagerer drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder i Danmark samt i Grønland. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra erhvervslivet giver de drenge mulighed for at etablere egen mikrovirksomhed.

Arbejdet styrker drengenes faglige og sociale kompetencer og giver dem en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

 

Skyggebørn – sorggrupper for børn og unge

Skyggebørn er en NGO, som hjælper sorgramte børn og unge. På Platformen tilbyder Skyggebørn sorggrupper for børn og unge i alderen 4-28 år, som enten har mistet en de har kær, eller som har alvorlig kronisk eller livstruende sygdom tæt inde på livet. Skyggebørn har også en voksengruppe for voksne, der har mistet i en ung alder. I Skyggebørn tilbydes et fællesskab, hvor der er plads til både sorgen og glæden i livet. Tilbuddet er gratis og uden tidsbegrænsning, man må gå i gruppen så længe man har behov.

 

Foreningen Værftet – makerspace og fællesskab

Værftet er et foreningsdrevet værksted og makerspace, der gennem fællesskaber udvikler dét at skabe. 

Formålet med foreningen er at fremme vidensdeling mellem brugere, frivillige og faglærte med fokus på at skabe og udvikle ting med hænderne. Som medlem af foreningen har man adgang til den viden og ekspertise, der skal til for at nå fra idé til færdigt produkt. Værftet danner rammen for et fællesskab omkring håndværk, design, idégenerering og iværksætteri. Her er både plads til nybegyndere, øvede og selvstændige. Foreningen Værftet er støttet af Det Obelske Familiefond og Lauritzen Fonden.