Værdigrundlag – Platformen

For at sikre en bæredygtig udvikling af Platformen har vi fastlagt fire sigtelinjer, der fungerer som Platformens værdigrundlag:

Social sigtelinje, der sætter det sociale i centrum og insisterer på at skabe møder på tværs af alder, etnicitet, bydele, sociale skel og interesser.

Kulturel sigtelinje, der muliggør og understøtter et levende kulturliv, der stimulerer, udfordrer og inviterer til medskabelse for alle aldersgrupper og på tværs af etnicitet, genre og kulturelle områder.

Innovativ sigtelinje, der sætter rammer for og muliggør innovation, udvikling og
nye forretningskoncepter.

Kreativ sigtelinje, der skal stimulere sanserne, bryde med det gængse, vise de
skæve veje og vinkler, der udfordrer og udvikler os sammen som mennesker.