For at sikre en sammenhæng og bæredygtig udvikling af Platformen har vi fastlagt fire gennemgående sigtelinjer, som tænkes som (samlende) retningsgivere for udvikling og afprøvning af Platformen, dens muligheder og virke.

Sigtelinjerne fungerer sammen med vores dogmer som Platformens værdigrundlag:

Social sigtelinje, der sætter det sociale i centrum og insisterer på at skabe møder på tværs af alder, etnicitet, bydele, sociale skel og interesser.

Kulturel sigtelinje, der muliggør og understøtter et levende kulturliv, der stimulerer, udfordrer og inviterer til medskabelse for alle aldersgrupper og på tværs af etnicitet, genre og kulturelle områder.

Innovativ sigtelinje, der sætter rammer for og muliggør innovation, udvikling og
nye forretningskoncepter.

Kreativ sigtelinje, der skal stimulere sanserne, bryde med det gængse, vise de
skæve veje og vinkler, der udfordrer og udvikler os sammen som mennesker.