Fra efterskole til kultur- og fællesskabshus – Platformen

Fra efterskole til kultur- og fællesskabshus

Hvorfor lave et kultur- og fællesskabshus på en gammel efterskole? Her er baggrunden for etableringen af Platformen.

Lauritzen Fonden købte i juli 2019 Bieringhus Efterskole, og i fællesskab med lokale aktører var ambitionen at omdanne stedet til en platform og et fysisk rum til udvikling af inkluderende fællesskaber, med det formål at samle, udvikle og muliggøre aktiviteter på tværs af alder og interesse.

Lauritzen Fonden arbejder ud fra en vision om, at flere børn og unge, der lever i økonomisk, social og kulturel fattigdom, bliver bedre rustet til at finde vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse, og etableringen af et kultur- og fællesskabshus i Esbjerg Kommune er derfor i god tråd med fondens almennyttige fokus.

Et sprudlende kraftcenter i hjertet af Østerbyen
Lauritzen Fondens direktør, Inge Grønvold fortæller, at man håber at man med stedet kan skabe en ny og stærk fællesskabsramme i Østerbyen:

”Med udgangspunkt i, at unge kan være medskabere af aktiviteter, der samler, vil vi skabe et sted, der kommer med nye bud på fællesskaber med fokus på kultur, det sociale, innovation og kreativitet”


Ambitionen er at skabe et sprudlende og levende kraftcenter i hjertet af Østerbyen, der skal styrke og udvikle forskellige og tværgående fællesskaber i området.

Bieringhus’ placering og størrelse giver samtidig nogle helt særlige muligheder.

”De unikke omgivelser og Bieringhus Efterskoles størrelse og bygninger, vil muliggøre at man kan samle og udvikle en række aktiviteter og samtidigt sikre et konstant foranderligt miljø i takt med de aktiviteter, der finder sted og de personer, der bruger rummene, udvikler sig.” siger Inge Grønvold.