Giv-Et-År-frivillige flytter ind på Platformen

Siden Ungdomsøens åbning i 2019 har ti unge boet på øen som Giv-Et-År-frivillige og været en uundværlig del af driften, aktiviteterne og beslutningerne. De har skabt, udfordret og udviklet ungefællesskabet. I et partnerskab vil Ungdomsøen, Platformen og Lauritzen Fonden nu udforske og udbrede Giv-Et-År-metoden. Snart sættes jagten ind på ni nye Giv-Et-År-frivillige – tre af dem flytter ind på Platformen, hvor de skal bo et år.

Det giver ejerskab, selvstændighed og et væld af potentialer, når unge kommer helt med ind i maskinrummet og er del af et fællesskab, hvor de bliver inddraget og hørt. Derfor vil Ungdomsøen, Platformen og Lauritzen Fonden i partnerskab udvikle og udbrede Giv-Et-År-metoden, hvor unge giver et år af deres liv som frivillige i en organisation og engagerer sig i alt fra projekter og drift til udvikling og beslutningsprocesser.

Formålet med samarbejdet er at understøtte unges samfundsengagement, adgang til fællesskaber og udforske nye former for frivillighed. For det kan noget helt særligt, når unge er drivkraften bag udviklingen og beslutninger. Dét potentiale er vigtig læring for alle organisationer, som på sigt kan få gavn af metoden.

Unge flytter ind på Platformen og Ungdomsøen

Til august flytter tre unge Giv-Et-År-frivillige ind på Platformen i Esbjerg, som er et kultur- og medborgerhus i rammerne af en tidligere efterskole. Her vil de over tolv måneder være med til at forme, drive og udvikle Platformens projekter og fællesskab. Samtidig flytter seks unge Giv-Et-År-frivillige ind på Ungdomsøen, hvor de i løbet af det næste år får indflydelse på øens drift, aktiviteter og udvikling. Undervejs mødes de 9 unge og udveksler erfaringer, sparrer og støtter hinanden.

Ungdomsøen er mere end en ø, det er et ungefællesskab, som skal spredes ud i hele landet. Derfor er partnerskabet med Lauritzen Fonden og Platformen et spændende skridt i den helt rigtige retning, mener Dea Forchhammer, der er direktør for Ungdomsøen.

”Ungdomsøen skal være et fællesskab, hvor de næste generationers vigtigste samfundsbevægelser opstår og udvikles. Ungdomsøen skal styrke unge i at være nysgerrige, glade og aktive mennesker. Det sker på øen, men skal vi lykkes med vores vision om at være for ALLE unge, skal bevægelsen rundt i hele landet. Derfor er jeg så stolt over det her partnerskab, for nu tager vi et vigtigt skridt sammen med Lauritzen Fonden og Platformen mod at skabe engagement og fællesskab i hele Danmark,” siger Dea Forchhammer.

Visioner bliver til virkelighed

Platformen er i en rivende udvikling og med afprøvning af Giv-Et-År-konceptet på Platformen sættes der nu strøm til de visioner, der har ligget i Platformens DNA fra start, nemlig mixet mellem grupper og involvering af lokale ungekræfter, som kan blive rollemodeller for andre unge. Platformsleder Thomas Abrahamsen, har da også svært ved at få armene ned ved udsigten til at tre nye beboere flytter ind på Platformen til august.

“Det er en fantastisk mulighed for Platformen, at vi nu inden længe kan byde tre unge Giv-Et-År-frivillige velkommen. Jeg glæder mig meget til samarbejdet og til at dele udviklingen af Platformen med de unge,” udtaler Thomas Abrahamsen.

En metode med et stort potentiale

Lauritzen Fonden har sammen med en række andre fonde været med til at åbne og udvikle Ungdomsøen og sikre, at det er et mangfoldigt fællesskab, hvor der er plads til alle unge. Derfor er det også et spændende skridt for Lauritzen Fonden, mener Kamilla Søgaard, der er chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden.

”Hos Lauritzen Fonden tror vi på, at alle unge har et potentiale, men nogle kan have brug for forskellige typer rammer og omgivelser at udfolde det potentiale i. Vi har fra start fulgt udviklingen af Giv-Et-År-metoden tæt, og det har været inspirerende at se, hvad de unge Giv-Et-År-frivillige har kunnet bidrage med til øens drift og udvikling, men også hvordan de selv har rykket sig,” siger hun og fortsætter:

”Nu skal vi finde ud af om det samme gør sig gældende, når vi også lukker tre Giv-Et-År-frivillige ind på Platformen i Esbjerg. Gennem partnerskabet med Ungdomsøen er vi med til at afprøve og dokumentere en metode, der forhåbentlig sikrer en mere inkluderende og mangfoldig tilgang til det at være ung og frivillig. Vi glæder os helt vildt meget til at komme i gang,” udtaler Kamilla Søgaard.

Har du lyst til at blive Giv-Et-År-frivillig på Platformen eller Ungdomsøen? Så læs mere om ansøgningsprocessen og hvad det indebærer at være Giv-Et-År-frivillig her >>>